logga-u-text-220.jpg

 

  

          Få mer gjort utan att jobba mer.

 

Time 4U Balans 24

Startsida Om Time 4U Utbildningar Kunder Inspiration Visste du? Effektiva appar Kontakta oss
Professional Personlig Effektivitet  Executive Öppna kurser Balans 24 Effektivare med OneNote Effektivare Arbetsflöde

EFFEKTIVARE ARBETSFLÖDE

Effektivare arbetsflöde är en utbildning som fokuserar på gruppens effektivitet genom att skapa smidigare arbetsflöden. Oavsett hur bra du och din organisation är, så kan ni behöva lyfta och reflektera över om det finns saker i era arbetsflöden som ni borde göra och om det finns saker som ni gör av gammal vana men som skulle kunna göras på ett enklare sätt. När gruppen får bort onödiga moment och energidränerande tidstjuvar, ökar arbetstillfredsställelsen och det blir lättare att fokusera på rätt saker.

Med denna utbildning kan din grupp skapa samsyn och tydliggörande av aktiviteter, stödjande beslut, ansvarsfördelningar och kommunikationsvägar. Ni får en gemensam uppfattning av vad ni gör så att det blir lättare att prioritera vad som är viktigt för att nå gemensamma mål.

Under en seminariedag kombinerar vi teori med workshops där gruppen får väl beprövade verktyg och metoder för att tydliggöra och mappa sina arbetsflöden. Därefter får alla deltagare i uppgift att identifiera slöseri med tid och resurser och ta bort eventuella onödiga moment i arbetsflödet. Cirka 4 veckor efter seminariet ses vi för att följa upp, identifiera och effektivisera gruppens arbetsflöden samt skapa en handlingsplan för implementering.

Före utbildningen får alla svara på en personlig förstudie så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt anpassa utbildningen utifrån era förutsättningar och behov. Ni får alltid en utbildning skräddarsydd utifrån er grupps behov och önskemål.

  

Kursinnehåll:

  • Tydliggöra och mappa gruppens arbetsflöde
  • Ta bort tidstjuvar, onödiga moment och förkorta ledtider
  • Identifiera och effektivisera gruppens arbetsflöde
  • Samsyn kring prioriteringar
  • Skapa handlingsplan för implementering

Antal kursdagar:

2 seminariedagar (inkl. workshops)

Genomförande:

Utbildningen genomförs i 2 steg i din arbetsmiljö med ca 4 veckor mellan kursdagarna.

Produktblad

Ladda ner vårt produktblad om Effektivare Arbetsflöde >>

 

Time 4U • Götgatan 91 B • 116 62 Stockholm • 070 - 760 39 30 • info@time4u.se • © 2009-2017