logga-u-text-220.jpg

 

  

          Få mer gjort utan att jobba mer.

 

Time 4U Personlig Effektivitet

Startsida Om Time 4U Utbildningar Kunder Inspiration Visste du? Effektiva appar Kontakta oss
Professional Personlig Effektivitet  Executive Öppna kurser Balans 24 Effektivare med OneNote Effektivare Arbetsflöde

Personlig effektivitet

Vår utbildning Personlig Effektivitet vänder sig till dig som önskar en tidseffektiv utbildning där du snabbt kan lära dig det som är mest relevant för dig och på ett smidigt sätt omsätta din kunskap till konkreta handlingar. Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli bättre tillsammans. Med denna utbildning får din organisation ett enat och målinriktat tankesätt och en gemensam effektiv arbetskultur.

  

Under en seminariedag kombinerar vi teori med workshops där du får en mängd väl beprövade verktyg för att bli mer effektiv, hämtade bland annat från LEAN och 5S. Därefter applicerar du kunskaperna i din dagliga verksamhet. Cirka 2-4 veckor efter seminariet ger vi var och en individuell coaching vid 2 tillfällen för att följa upp hur du tillämpat förändringarna och träna dina nya verktyg ytterligare.

  

Före utbildningen får alla svara på en personlig enkät så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt anpassa utbildningen utifrån era förutsättningar och behov. Du får alltid en utbildning skräddarsydd utifrån ditt företags behov och önskemål.    

  

Under seminariedagen går vi igenom följande kunskapsblock:

  • Beslutsfattande & gör det NU-beteende
  • Planering & prioritering
  • Fysisk & elektronisk struktur med hjälp av 5S
  • Förbättringar som höjer kvaliten på ditt arbete, t ex Effektiva möten, E-post verktyg och Guidelines

Antal kursdagar:          3 kursdagar (1 seminariedag och 2 dagar med individuell coaching).

Antal kursdeltagare:    8-10 personer per dag och kursledare.

                                     Större grupper fungerar utmärkt.

                                     Hör av dig till oss så diskuterar vi ett bra upplägg för dig och din organisation.

Genomförande:            Utbildningen genomförs i 3 steg med ca 2-4 veckor mellan kursdagarna.

 

Time 4U • Götgatan 91 B • 116 62 Stockholm • 070 - 760 39 30 • info@time4u.se • © 2009-2017