logga-u-text-220.jpg

 

  

          Få mer gjort utan att jobba mer.

 

Time 4U Professional

Startsida Om Time 4U Utbildningar Kunder Inspiration Visste du? Effektiva appar Kontakta oss
Professional Personlig Effektivitet  Executive Öppna kurser Balans 24 Effektivare med OneNote Effektivare Arbetsflöde

Professional

Med Time 4U Professional hjälper vi dig att ta kontroll över din arbetssituation så att du fokuserar på det som är viktigt, det som tillför värde. Med väl beprövade metoder från bland annat LEAN och 5S lär vi dig steg för steg att förändra dina invanda vanor och beteenden så att du på ett enkelt sätt tränas in i nya, effektivare arbetsvanor och mår bättre. Du får ett långsiktigt resultat och redan efter första dagen kommer du att märka skillnad!

Under fyra utbildningstillfällen får du teori som följs av praktisk träning med väl beprövade verktyg. Innan starten får deltagarna svara på en personlig enkät och utifrån denna anpassar vi utbildningen så att den passar dina förutsättningar och behov. Du får alltid en utbildning skräddarsydd utifrån ditt företags behov och önskemål.

Utbildningen grundar sig på följande delmoment:

  • Beslutsfattande & Gör det NU - beteende
  • Fysisk & elektronisk struktur, e-post verktyg
  • Planering & Prioritering
  • Förbättringar som höjer kvaliteten och stärker effektiviteten hos gruppens och individens arbete med hjälp av LEAN och 5S.

Antal kursdagar:         4 kursdagar.

Antal kursdeltagare:   8 – 10 personer per grupp.

Genomförande:           Utbildningen sker i din arbetsmiljö och sträcker sig över 4 - 6 månader.

Sagt om utbildningen

”Time 4U har varit ett viktigt stöd i våra nyckelmedarbetares sätt att prioritera sina arbetsuppgifter och fördela sin tid. Jag upplever att efter utbildningen har vi ökat effektiviteten och dessutom förbättrat arbetsmiljön och motverkat stress. För Vasakronan Service Partner har effekten av Time 4U varit som ett kinder ägg, inte bara effektiviserande och därmed kostnadsminimerande, utan även professionellt utvecklande och till sist främjande för att skapa en attraktiv arbetsplats.”

Pia Clark, VD, Vasakronan Service Partner

"Tack Janne för ditt engagemang under kursen. För mig var dessa tre träffar under hösten lite av en vändpunkt. Att med så små medel få bättre koll på tillvaron, både på arbetet och hemma, är nästan pinsamt. Jag försöker även förmedla delar av dina tips till mina medarbetare. Det finns också några som jag rekommenderat att gå kursen, eftersom det är det enda som kan "rädda" dem."

Mikael Yngvesson, Avdelningschef, Tyréns AB

professional-1.jpg

Produktblad
om Time 4U
Professional >>

 

Time 4U • Götgatan 91 B • 116 62 Stockholm • 070 - 760 39 30 • info@time4u.se • © 2009-2017